Veľmi dobre si pamätám ten deň, keď som prvýkrát počula z jeho úst Marrakesh. Bol to už chladný jesenný večer a my sme sa, nasýtení pizzou, potulovali po uličkách Dolného Kubína. Keď Filip povedal, že by sme mali navštíviť túto celkom neprebádanú a nie ani drahú destináciu, hlavou...